Velkommen til Bogbylangeland.dk

 

Lejbøllegårdvej 23  -  Lejbølle  -  5953 Tranekær  -  Langeland

 

Tlf. 3024 0592

mail: info@bogbylangeland.dk
Brug lidt tid og besøg vores andre hjemmesider:

lejbøllegaard.dk

lejbøllegaardsgalleri.dk herregaardsmarked.dk
ForsideFrivillige jobGenbrugMiljø-GenbrugOvernatningVedtægter 2017Vi støtter


Bliv frivillig medarbejder hos Bogbylangeland.dk

 

 

 

Har du lyst, oveskud og lidt tid er du velkommen som frivilig medarbejder i den almennyttige forening Bogbylangeland.dk 

Bogbylangeland.dk har til formål at støtte kulturlivet på Langeland samt at give øens gæster en god oplevelse på den smukke gamle gård i Lejbølle.

WWW.LEJBØLLEGAARD.DK

  

Lidt historie om Bogbylangeland.dk

Bogbylangeland.dk blev stiftet i vinteren 2011/12 og tænkt som et turistmål og en aktivitet, hvis ramme er Lejbøllegaard. Ideen og navnet er inspireret af den globale bevægelse "bogbyer", som så småt kom til verden sidst i 1960erne, dels for at fremme "Bogen" men også for at fremme turisme, kultur og bosættelse i yderområder som Langeland.

I de få år der er gået, har Bogbylangeland bevist sin berettigelse ved at vokse fra en meget lille bogsamling på nogle ganske få hundrede bøger til at have en unik samling på mere end 15.000 bøger. Alle bøger er doneret til Bogbylangeland.dk - nye som brugte bøger - hvor de ælste bøger er fra 1700 tallet og de nyeste fra 2015.

Bogbylangelands salgsbiblotek er i dag fordelt på ca 300 m² i Lejbøllegaards smukke historiske hovedbygning.

Bogbylangeland.dk startede i 2011 i "Den Røde Sal"

Foto af "Den Røde Sal" i 2011 


I 2013 fik vi mulighed for at indrette en genbrugsbutik i de gamle staldbygninger, hvor der sælges gode marskandiser- og antikvarer samt loppeting, som vi modtager med glæde.

Genbrugsbutiken er godt 1.200 m².

I 2015 omsattes der ca 15-20 tons genbrug i Bogbylangeland.

Genbrugsbutikkens hjemmeside:

www.herregaardsmarked.dk 

Foto af GENBRUGSBUTIKKEN i 2015

Bogbylangelands indtægter kommer i dag ved salg af genbrug og bøger der doneres til os, samt forskellige medlemsordninger og lidt hjemmesidesalg.

 

Bogbylangelands lille værksted

 

Lidt om os frivilige og Bogbylangeland.dk

 Som i så mange andre foreninger er der også i Bogbylangeland.dk

"Tordenskjolds-soldater"

Vi er en lille gruppe af Bogbylangelands medlemsskare der arbejder friviligt her på Lejbøllegaard. Nogle af kærlighed til denne historiske gård - andre af kærlighed til Langeland og øens mange gæster. Men fælles for os er, at vi gerne vil gøre en forskel for vores lille samfund her på Øen til glæde for kulturen og Øens gæster og Øens fastboendene.

Hvad gør Bogbylangeland.dk 

for sine frivilige?

Bogbylangeland.dk prøver at skabe en glad ånd blandt sine frivillige, så vi på en god måde kan nå de mål vi sætter os.

Pt. er vi nedenstående frivillige, så det er altid muligt at finde en frivillig medarbejder.

Søren Cilla (daglig leder)

Helle L

Herdis H

Flemming K

Flemming J (tager sig af parken/haven)

Jan D (også parken)

Esben

Lene C

Lene V

Lene L

Grethe Petersen

Leif (web-master)

 

Vores frivilige er også, ligesom som øens kunstnere, velkomne til at udstille og sælge husflid m.m. i Bogbylangelands lokaler. Dette er selvfølgelig omkostningsfrit for den enkelte. Gensidig hjælp og omsorg er en selvfølge for Bogbylangeland.


Foto af "Store Sal" der pt. er rammen om husflid

 

 

 

 


 

 

 


       

 

 

OO

Bogbylangeland.dk

Søger frivilige medarbejdere til følgende opgaver:

 Web-master

Vi har fundet en web-master. 

Til Bogbylangelands daglige drift og til at servicere Lejbøllegaards mange gæster (kunder) 

Vi forestiller os et antal kreative og nysgerrige medarbejdere, der har interesse i at beskæftige sig med Bogbylangelands genbrugsbutik. Her sælges der alt fra møbler, tøj og bedre marskandiser- og antikke loppeting.

 Til Bogbylangelands salgsbiblotek

Bogbylangelands bøger er vores hjertebarn. Hertil søger vi nogle personer der er interesseret i bøger og alt hvad de indeholder. Bogsamlingen er på ca. 15.000 bøger - måske mere.

Vi har bøger fra 1700 tallet og frem til vor tid.

En spændende verden der fylder ca 250 m²

 Til internet-salg

Vi vil også gerne sælge vores bøger på internettet.

Til dette søger vi personer, der vil være med til at opbygge en spændende internet-butik.

 Til alt det praktiske i et stort hus og Bogbylangelands genbrugsbutik

Vi forestiller os et par praktiske personer, der vil være med til lidt restaureringsarbejde af div. indbo samt praktiske opgaver i hus og park osv. Kørekort er en fordel - men ikke en betingelse. Der forefindes et fint værksted. 

Parken

Her er der tale om at være med til at forme og indrette parkområdet og gårdens lille kirkegård m.m.

Græsslåning udføres af extern sponsor.

 

 Til administration 

Kan du skaffe penge, ??????????

Vi søger en person, der har viden og lysten til at finde tilskudsmugligheder i fonde m.m. til vores videreudvikling af Bogbylangeland.dk

 

_________________________________________________


Søger du som frivilig hos 

Bogbylangeland.dk


Er ovenstående noget der har fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte Bogbylangeland.dk for yderligere oplysninger og evt. komme på besøg på Lejbøllegaard efter aftale.

 På forhånd Tak

Bestyrelsen Bogbylangeland

Kontaktperson: Søren Cilla

Mob.: 30 24 05 92

mail: bogby@bogbylangeland.dk 


 

15-05-2017 LKM