Alkon  energikonsulenter

Energimærkning
af bygninger

Referencer

Kontakt og Profil

Alkon logo

send e-mail send e-mail

Tlf:   4581 2100


Vi energimærker
bygninger
i hele Danmark

Energimærkning af bygninger

Alkon energikonsulenter tilbyder at udarbejde lovpligtig energimærkning af Deres ejendomme i henhold til Love og regler om energimærkning af bygninger.

Vi energimærker Boligejendomme, Erhvervsejendomme, Offentlige bygninger, Rækkehuse, Dobbelthuse og Kædehuse.

Priseksempel: Energimærke for boligejendom på 4.000 m² etageareal udføres for 13.600,00 kr. inkl. gebyrer + moms.

Prisreduktion gives:
Ved flere bygninger på samme eller tilgrænsende matrikel.
Ved samtidig ordre på 10 energimærker eller mere.

Alkon’s assistance omfatter:

  1. Udarbejdelse af lovpligtig energimærkning.
  2. Indberetning til Energistyrelsen.
  3. Udlevering af energimærke til Dem.
  4. Fremskaffelse af det nødvendige tegningsmateriale.

Ydelserne 1, 2 og 3 tilbyder vi at udføre for ovennævnte pris.

Ydelse 4: Tegninger
Som noget nyt vil vi indtil videre ikke fakturere for fremskaffelse af de nødvendige tegninger for arbejdets gennemførelse (planer, snit, facadetegninger, varmediagrammer m.v.).

Arbejdet vil blive udført af en certificeret energikonsulent, der er godkendt til at udføre energimærkning af bygninger og ejendomme.

Skal Deres ejendom energimærkes?

Ring til os på tlf. 4581 2100 og fortæl os om Deres ejendom,
eller
Send os en e-mail med oplysning om Deres ejendoms beliggenhed og størrelse samt Deres kontaktoplysninger (navn, postadresse og telefonnummer), så ringer vi for en nærmere drøftelse af Deres behov og vores muligheder.

Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.