Alkon  energikonsulenter

Energimærkning
af bygninger

Referencer

Kontakt og Profil

Alkon logo

send e-mail send e-mail

Tlf:   4581 2100


Vi energimærker
bygninger
i hele Danmark

Kontakt

Alkon Energikonsulenter
og Rådgivende ingeniører


v/ Allan Hansen. Civilingeniør M.IDA.
Teglporten 17A, 3460 Birkerød
Telefon: 4581 2100
send e-mail

Profil

Alkon blev grundlagt i 1991. Alkon administrerer udførelse af den lovpligtig energimærkning af bygninger og ejendomme.

Alkon's energikonsulenter har alle en ingeniøruddannelse og en supplerende uddannelse som energikonsulent.

Alkon's energikonsulenter er certificerede til at udføre energimærkning af
  • Etageejendomme
  • Flerfamiliehuse
  • Bygninger til handel
    og service
  • Offentlige bygninger
  • Rækkehuse
  • Kædehuse
  • Dobbelthuse
  • Enfamiliehuse