Tullebølle Forsamlingshus
er fra 1889.

Ved første arrangement i huset solgte man øl
til 2 øre pr. glas
(det svarer til
1,40 kr i 2017).

Tullebølle Borgerforening startede i 1970, hvor man overtog huset.

bygning sydside

Tullebølle Forsamlingshus: Skolevej 16
Tullebølle
5953 Tranekær